PARTNERSTVÍ

Partnerský program BREVNOV.NET

Výstavba optické sítě je časově i finančně náročná a nebyla by možná bez pomoci vlastníků nemovitostí. Taková pomoc spočívá zejména v umožnění rozvedení optického kabelu v rámci nemovitosti do jednotlivých bytů, vedeni chráničky optického kabelu podzemí přes svůj pozemek nebo umožnění prostupu našeho optického kabelu např. sklepem do sousedního objektu. Jako poděkování za tento druh pomoci nabízíme určité formy partnerského programu, zahrnující slevy nebo partnerský ceník. 

Bronzový partner

Přivedení optického vlákna do nemovitosti spočívá v technickém průzkumu objektu a následném schválení navrženého technického řešení majitelem nemovitosti nebo zástupcem SVJ podpisem Smlouvy o zřízení sítě elektronických komunikací (SEK)  

Standardně po podpisu SEK dojde k realizaci domluveného technického řešení na náklady společnosti SPOJE.NET – vlastník nemovitosti nic neplatí. 

Stříbrný partner

V případě, že nám vlastník nemovitosti aktivně pomůže s rozšířením naší optické sítě do okolí což spočívá např.

  • umožnění průchodu optického kabelu do sousední nemovitosti sklepem/střechou
  • spolupráce při výstavbě (např. rozvody po chodbě před malováním apod.)
  • umístění antén na střeše
  • zprostředkování kontaktů na obyvatele v domě

nabízíme v rámci této úrovně partnerství tyto bonusy

  • bezplatná přípojka na internet pro účel SVJ (připojení kanceláře, připojení kamerového a přístupového systému apod.)
  • bezplatná přípojka na internet pro majitele objektu
  • pro obyvatele domu zvýhodněné ostatní naše služby (oprava počítače, správa IT, antivir)
  • individuální obchodní přístup

Zlatý partner

Pokud nám vlastníci nemovitosti navíc aktivně pomůžou s výstavbou rozvodů optické sítě po nemovitosti formou nějaké finanční spoluúčasti, nabízíme kromě předchozích výhod přímo možnost čerpání partnerského ceníku pro všechny bytové jednotky. 

Partnerský ceník je možné domluvit individuální s naším obchodníkem a stává se dodatkem ke smlouvě SEK. Níže uvádíme příklad ceníku pro zlaté partnery